Wat is Voetreflexzonetherapie:

Voetreflexzonetherapie is het activeren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam d.m.v. drukpuntmassage op de reflexzones van de voeten.
Voetreflex kan helpen bij vele psychosomatische klachten.
Dit houdt in lichamelijke klachten met een lichamelijke oorzaak maar ook lichamelijke klachten met een psychische oorzaak.
Genezing mogen wij echter nooit garanderen, wij zijn immers geen artsen.
Wij adviseren altijd om eerst met uw klacht naar een arts te gaan.
Wij stellen geen medische diagnose. Dit mogen alleen artsen.
Wij verklaren niemand ziek maar ook niet gezond aan de hand van voetreflex.

Voetreflexzonetherapie is een oude kunst, een wetenschap en activeert het zelfherstellend vermogen van het lichaam.
Reflexologie is een holistische therapie. ‘Holos’ betekent ‘geheel’.
De gedachte achter reflexologie is dat ziek zijn het signaal is van een verstoorde harmonie tussen de eenheid van lichaam en geest.
Reflexologie heeft invloed op het hele lichaam en de gehele geest.
Het doel van de reflexologie is om de harmonie tussen lichaam en geest weer te herstellen.
Door middel van massage, druk en warmtetoevoer van de therapeut kunnen de blokkades ( en ook pijnklachten ) die zich in het lichaam hebben gevormd worden opgeheven.
Wanneer eventuele blokkades opgeheven zijn is het lichaam in staat zichzelf te genezen.
Bij de voetreflexologie wordt ervan uitgegaan dat in de voeten drukpunten aanwezig zijn ( de reflexzones ) die een afspiegeling vormen van het menselijk lichaam.
Organen, beenderen en weefsels zijn op beide voeten terug te vinden.

De rechtervoet staat in contact met de rechterkant van het lichaam en met lichamelijke oorzaken zoals, houding, voeding, slaap, verwonding, aangeboren of erfelijke aandoeningen etc.
Deze staan voor het lichamelijke aspect.
Behandeling van de rechtervoet zal eerder een lichamelijke reactie veroorzaken.

De linkervoet staat vooral in contact met de linkerkant van het lichaam en met emotionele oorzaken of gedachten zoals, boosheid, verdriet, teleurstelling etc.
Bij de behandeling van de linkervoet kunnen opgehoopte spanningen loskomen.

Voetreflexzonetherapie kan zowel preventief voor klachten als ook voor ontspanning gebruikt worden.
Tijdens elke behandeling worden zowel de linker als de rechtervoet behandeld.

Klantgericht:

Bij gezondheidsproblemen is het verstandig om 4x met gelijke tussenposen een behandeling te ondergaan bijvoorbeeld 1 x per week / eventueel twee weken ( langer tussen elke behandeling wordt niet aanbevolen ).
Eerste behandeling duurt +/- 60 minuten dit is incl: intake, invullen anamneseformulier, behandeling en invullen voetenkaart.
Vervolg behandelingen duren ook +/- 60 minuten dit is incl: evaluatie, behandeling en aanvullen voetenkaart.
Daarna kijken we of de behandelingen 1x per twee, drie, vier, vijf of zes weken kan, de behandeling gaat dan over in preventief / ontspanning.

Iedereen heeft zwakke plekken waar stress zich kan gaan ophopen.
In eerste instantie merkt men hier niets van, maar als dit te lang blijft vastzitten kan dit wel lichamelijke klachten veroorzaken.
Door het lichaam de kans te geven de stress los te laten kan dit voorkomen worden.
Een lichamelijke klacht kan acuut ontstaan maar ook na verloop van tijd.
Door de behandeling kunnen deze klachten voorkomen worden.

Voor het tarief van een voetreflexzonetherapie behandeling verwijs ik naar de Tarieven link.